Izbrana tema za šolsko leto 2019/2020 je »Moja poklicna prihodnost«. Na srečanjih bomo govorili, predstavili svoja mnenja, ideje in dileme o poklicni prihodnosti. Z izbrano tematiko se bodo učenci lahko seznanili tudi s pomočjo literature, ki bo predstavljena v šolski...