Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Poročilo otroškega parlamenta za šolsko leto 2022/23

Zdravje in z njim povezano duševno zdravje otrok in mladostnikov je vrednota, ki ji posvečamo posebno pozornost. V letošnjem šolskem letu pa je to tudi tema otroškega parlamenta, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenija. Skozi vse šolsko leto z različnimi aktivnostmi spodbujamo učence h krepitvi duševnega zdravja tako preko razrednih ur, dni dejavnosti, raznih oblik druženj, preko sodelovanja s starši.

Na razrednih urah smo se z učenci pogovarjali o tem, kaj jim pomeni zdravje in kako skrbijo za svoje zdravje. Prišli so do spoznanja, da je zdravje zelo pomembna vrednota. Vzporedno s splošnim (telesnim) zdravjem so spoznali duševno zdravje, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija opredelila kot: »stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost.«

Oblikovali smo skupno misel, da duševno zdravje pomeni torej, da se dobro počutimo  ter da se znamo na ustrezen način spoprijemati tudi s stresom. Strinjali pa so se tudi, da je duševno zdravje je zelo povezano z našim celovitim zdravjem.

V prvem srečanju  se predstavniki učencev v skupinah pogovorili in zapisali, kako skrbijo zase in za svoje duševno zdravje. Ogledali so si tudi kratek posnetek o duševnem zdravju ter razmišljali o tem, kaj vpliva na njihovo duševno zdravje ter komu oz. kam se lahko obrnejo po pomoč. 

Na razrednih urah so razredniki učencem predstavili 10 idej kako lahko poskrbijo za svoje počutje (na podlagi brošure Slabemu počutju sem kos – https://nijz.si/publikacije/slabemu-pocutju-sem-kos-2/)

  • Poskusi se osredotočiti na stvari na katere imaš vpliv
  • Poskusi sprejeti tvoje počutje, takšno kot je
  • Poskusi se za trenutek odmakniti od stresnih situacij
  • Poskusi organizirati svoj čas
  • Poskusi ostati telesno aktiven in se uravnoteženo prehranjevati
  • Vzemi si nekaj časa zase
  • Ostani povezan
  • Bodi prijazen do sebe in drugih
  • Poskusi kakšno tehniko sproščanja
  • Poskusi poiskati nekaj stvari za katere si hvaležen

Na zadnjem razrednem srečanju na temo duševnega zdravja, pa smo iskali predloge učencev, kako bi lahko šola pripomogla h krepitvi duševnega zdravja. Dobri in izvedljivi predlogi so bili poslani vodstvu šole in jih bomo poskušali realizirati v naslednjem šolskem letu, ko se tema šolskega otroškega parlamenta nadaljuje.

Predstavniki šolskega parlamenta so v marcu svoja opažanja o duševnem zdravju, virih pomoči, kaj lahko šola naredi za duševno zdravje, strnili na šolskem parlamentu ter jih učencem šole in zaposlenim predstavili tudi preko oglasne deske.

Tudi letos smo v marcu organizirali Medobčinski otroški parlament, devetošolec Gal pa nas je predstavljal v državnem parlamentu.

Jožica Novak,

mentorica šolskega parlamenta

 

 

 

Dostopnost