Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Šolski otroški parlament 2019-2022

Otroški parlament razpravlja na določeno temo v sodelovanju z ZPMS (Zveza prijateljev mladine Slovenije). Učenci lahko v otroškem parlamentu javno spregovorijo, predstavijo svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjska okolja.

Z učenci parlamentarci pripravimo ure oddelčne skupnosti glede na izbrano temo. Tako omogočimo sodelovanje vsem učencem od 4. do 9. razreda.  Učenci zbrana opažanja predstavijo na šolskem parlamentu.

 

V šolskih letih 2019/20, 2020/21 in 2021/22 je bila tema šolskega parlamenta Moja poklicna prihodnost.

V prejšnjih dveh šolskih letih smo razmišljali o tem kaj radi delamo, kaj nas zanima, katera so naša močna področja, kje vse lahko najdemo informacije. Prav tako smo z učenci pripravili gradivo z naborom informacij o poklicnem usmerjanju, različnih poklicih, tudi poklicih prihodnosti. Na šolskem parlamentu pa smo z učenci razmišljali, kaj vse vpliva na izbiro poklica, kakšne so naše osebnostne lastnosti ter kakšne osebnostne lastnosti pričakujemo od sošolca/sodelavca. Iskali smo argumente v prid službe, ki te veseli in je slabše plačana ter službe, ki te ne veseli in je dobro plačana.

Ker se je tema šolskega parlamenta zaradi covid razmer odvijala 3 šolska leta in se je generacija učencev menjala, smo o določenih temah prejšnjih dveh šolskih let ponovno razpravljali ter se osredotočili na to, katera znanja, veščine in spretnosti bodo učenci potrebovali, če bodo želeli opravljati željen poklic. Učenci so bili enotni, da je pomembno, da tako v šoli kot doma spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost, kritično razmišljanje, pomembne pa so tudi socialne kompetence in empatija.

V začetku aprila smo gostili 32. občinski otroški parlament. Učenci parlamentarci so razpravljali o tem, kakšen pogled imajo na poklicno prihodnost, s katerimi ovirami se lahko srečajo, kako jih premagati, kaj bi lahko odločevalci naredili bolje. 8 učencev parlamentarcev se je udeležilo ekskurzije v celjski Tehnopark.

                                                                                                                      Jožica Novak, mentorica šolskega parlamenta

 

Dostopnost