OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet se bo predvidoma sestal trikrat letno. Prva seja sveta bo v drugi polovici septembra, ko se bodo člani sveta seznanili s Poslovnikom sveta staršev, izvolili predsednika sveta staršev, obravnavali in potrdili Poročilo o organizaciji dela v preteklem šolskem letu ter LDN za tekoče šolsko leto ter obravnavali predlagane novosti. Druga seja sveta bo v prvi polovici februarja, na kateri bo ravnatelj podal Poročilo o realizaciji pouka in učnem uspehu v prvem redovalnem obdobju. Na drugi seji bodo potekale tudi volitve predstavnikov sveta staršev v svet šole in potrditev učnega gradiva. Tretja seja bo v drugi polovici maja.

Naloge sveta staršev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, organiziranost pa v Poslovniku sveta staršev OŠ Franja Malgaja Šentjur.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predsednik sveta staršev je mag. Jože Turnšek.


ODDELEK

PREDSTAVNIK

1. A

HELENA GRADIČ

1. B

LIDIJA GUTSMANDL

1. C

KLAVDIJA NATEK

2. A

MAŠA SENČAR

2. B

MANJA GORŠEK

2. C

SARA ČUŠ KOLAR

3. A

PETRA GAJŠEK

3. B

ANITA ŠMID

3. C

ASTRID ARLIČ

4. A

JANEZ KODELE

4. B

KATARINA SCHOLTEMEIJER

4. C

POLONA LUKANC

5. A

TANJA RIJAVEC

5. B

JOŽE TURNŠEK

5. C

BOŠTJAN BAJDE

6. A

MATEJA ROZMAN

6. B

PETRA GALIČ

6. C

DANIJEL ČOKLC

7. A

SAMO VEHOVAR

7. B

KATJA SMOLE

7. C

SABINA KNEZ

8. A

KATARINA ČOLOVIĆ

8. B

ALEKSANDRA ŽELEZNIK

8. C

TEJA VREČKO LUKNAR

9. A

SAŠKA HORVAT

9. B

ALENKA MARGUČ

9. C

NATALIJA BREČKO

OPP1

PETRA VOVK ŠKERL

OPP2

DAMJAN SLAKAN

OPP3

SIMONA SILAHIĆ


Zapisniki sej sveta staršev

1.seja.Sveta.staršev.2015-2016
1.seja.Sveta.staršev.2016-2017
1.seja.Sveta.staršev.2017-2018
1.seja.Sveta.staršev.2018-2019
1.seja.Sveta.staršev.2019-2020
1.seja.Sveta.staršev.2020-2021

2.seja.Sveta.staršev.2015-2016
2.seja.Sveta.staršev.2016-2017
2.seja.Sveta.staršev.2017-2018
2.seja.Sveta.staršev.2018-2019
2.seja.Sveta.staršev.2019-2020
2.seja.Sveta.staršev.2020-2021

3.seja.Sveta.staršev.2017-2018
3.seja.Sveta.staršev.2018-2019

3.seja.Sveta.staršev.2019-2020

 

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si

 

Dostopnost