OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet se bo predvidoma sestal trikrat letno. Prva seja sveta bo v drugi polovici septembra, ko se bodo člani sveta seznanili s Poslovnikom sveta staršev, izvolili predsednika sveta staršev, obravnavali in potrdili Poročilo o organizaciji dela v preteklem šolskem letu ter LDN za tekoče šolsko leto ter obravnavali predlagane novosti. Druga seja sveta bo v prvi polovici februarja, na kateri bo ravnatelj podal Poročilo o realizaciji pouka in učnem uspehu v prvem redovalnem obdobju. Na drugi seji bodo potekale tudi volitve predstavnikov sveta staršev v svet šole in potrditev učnega gradiva. Tretja seja bo v drugi polovici maja.

Naloge sveta staršev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, organiziranost pa v:
Poslovniku Sveta staršev OŠ Franja Malgaja Šentjur_2022-02-24.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predsednik sveta staršev je mag. Jože Turnšek.


ODDELEK

PREDSTAVNIK

1. A

JANEZ PREZELJ

1. B

KRISTINA ZELIČ ANTOLIČ

1. C

KLARA HUDOKLIN

2. A

HELENA GRADIČ

2. B

LIDIJA GUTSMANDL

2. C

KLAVDIJA NATEK

3. A

ELVIS TOPOLOVEC

3. B

MANJA GORŠEK

3. C

SARA ČUŠ KOLAR

4. A

PETRA GAJŠEK

4. B

ANITA ŠMID

4. C

ASTRID ARLIČ

5. A

JANEZ KODELE

5. B

ANDREJ JAZBEC

5. C

POLONA LUKANC

6. A

JOŽE TURNŠEK

6. B

URŠKA JAGER

6. C

PETRA LAJLAR

7. A

MATEJA ROZMAN

7. B

PETRA ZIDAR

7. C

DANIJEL ČOKLC

8. A

SAMO VEHOVAR

8. B

KATJA SMOLE

8. C

SABINA KNEZ

9. A

KATARINA ČOLOVIĆ

9. B

ALEKSANDRA ŽELEZNIK

9. C

TEJA VREČKO LUKNAR

OPP1

MARTINA JURŠE

OPP2

DAMJAN SLAKAN

   

Zapisniki sej sveta staršev

1.seja.Sveta.staršev.2015-2016
1.seja.Sveta.staršev.2016-2017
1.seja.Sveta.staršev.2017-2018
1.seja.Sveta.staršev.2018-2019
1.seja.Sveta.staršev.2019-2020
1.seja.Sveta.staršev.2020-2021
1.seja.Sveta.staršev.2021-2022
1.seje.Sveta.staršev.2022-2023

2.seja.Sveta.staršev.2015-2016
2.seja.Sveta.staršev.2016-2017
2.seja.Sveta.staršev.2017-2018
2.seja.Sveta.staršev.2018-2019
2.seja.Sveta.staršev.2019-2020
2.seja.Sveta.staršev.2020-2021
2.seja.Sveta.staršev.2021-2022

3.seja.Sveta.staršev.2017-2018
3.seja.Sveta.staršev.2018-2019
3.seja.Sveta.staršev.2019-2020
3.seja.Sveta.staršev.2020-2021
3.seja.Sveta.staršev.2021-2022
4.seja.Sveta.staršev. 2021-2022

 

 

Dostopnost