Znansveno-raziskovalno središče Koper in PeF Univerze v Mariboru se obračata na nas s prošnjo, da bi podprli in pomagali realizirati raziskavo z naslovom Posledice ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 na gibalno/športno aktivnost ter prehranjevalne navade...