Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Vrednote in načela

 

Na šoli smo izbrali naslednje vrednote, ki jim bomo sledili:

 • ZNANJE IN ODLIČNOST PRI DOSEGANJU CILJEV: biti odprti do pridobivanja znanja z različnih področij, do novosti, razvijanja uporabnega življenjskega znanja, zanimanje za svet okoli sebe in ozaveščenost do okolja ter izkazovanje odličnosti pri doseganju zadanih ciljev;
 • ODGOVORNOST ZA SVOJE BESEDE IN DEJANJA: učenci jo izkazujejo z izpolnjevanjem svojih dolžnosti in upoštevanjem šolskega reda; učitelji jo izkazujejo s svojo strokovnostjo, ustvarjalnostjo, pravičnostjo, omogočanjem zdravega okolja, doslednostjo in spoštljivostjo, starši pa s sodelovanjem s šolo in s skrbnim spodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega razvoja;
 • MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE: spoštljiv odnos do sebe in drugih;
 • ZADOVOLJSTVO IN UČINKOVITOST ZAPOSLENIH: zagotavljati razmere, ki bodo zaposlenim omogočala optimalne pogoje dela in motivacijo, s katerimi bodo ti lahko učinkovito in profesionalno opravljali svoje delo;
 • DELOVNE NAVADE IN UČNE STRATEGIJE: razvijanje pozitivnega odnosa do dela, ustvarjalnosti, razvijanje vztrajnosti, samostojnosti in doslednosti pri delu.

Pri tem bomo delovali skladno z vzgojnimi načeli:

 • oblikovanje optimalnega življenjskega, učnega in vzgojnega okolja v fizičnem, psihološkem, socialnem in duhovnem smislu,
  skupno reševanje težav,
 • zaupanje,
 • zagotavljanje varnosti,
 • zavzetost za vsakega posameznika,
 • strpnost,
 • zadovoljstvo in učinkovitost,
 • doslednost.

 

Dostopnost