Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Uporaba sodobne tehnologij pri pouku družboslovja in umetnosti ERASMUS+

Erazmov+ projekt Uporaba sodobne tehnologij pri pouku družboslovja in umetnosti vključuje izmenjavo dobre prakse med šolami partnericami. V partnerstvu so šole iz Poljske, Danske, Španije in Slovenije. S projektom želimo povečati uporabo sodobnih tehnologij pri predmetih družboslovja in umetnosti z namenom izboljšanja dodane vrednosti pri pouku. Naš namen je tudi izboljšanje uporabe pridobljenih informaciji, izražanja lastnega mnenja in razvijanje kritičnega mišljenja.

Želimo povečati interes učencev do pridobivanja novega znanja in ustvarjalnosti s področja evropske kulturne dediščine in medkulturnega povezovanja.

Internacionalnost projektnih dejavnosti bo omogočila spoznavanje in širjenje znanj o zgodovini, umetnosti in kulturni dediščini partnerskih držav, medsebojno komuniciranje in sodelovanje v tujih jezikih ter sprejemanje evropskih vrednot, kot so odprtost, strpnost in raznolikost.

Skozi tehnologijo želimo omogočiti hitrejši in kvalitetnejši dostop do informacij in znanj ter hkrati spoznavati različnosti evropskih kultur. Usposabljanje poteka na področju jezikovnih kompetenc in omogoča krepitve le teh, tako za učence kot za učitelje. Hkrati je partnerstvo šol odlična priložnost za uresničitev projektnih ciljev in izmenjave dobrih praks med učitelji.

Koordinator projekta: Katja Gajšek

 

Dostopnost