Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

​DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

 

Ugotovljeno je bilo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je:

  • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanj,
  • spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja,
  • dvig digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

 

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni in učenci.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija. Na osnovi strategije bodo izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta.

Dejavnosti v projektu
V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju (različna usposabljanja in izobraževanja,  podporno spletno okolje, orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe, vzpostavljene učeče se skupnosti, priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u).

Pričakovani rezultati
Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

 
VIR: https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/


Koordinator je Damjan Ferlič.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. ​Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.​

Povezava na spletno stran projekta Dvig digitalne kompetentnosti poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo.

 

Dostopnost