Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Prijavnica za jutranje varstvo vozačev in podaljšano bivanje

Jutranje in popoldansko varstvo vozačev

Za učence 1. razreda šola organizira jutranje varstvo, ki na matični šoli poteka od 6.15 do 8.15, izvaja pa se v učilnici 1. razreda.

Za učence vozače od 2. do 4. razreda je na matični šoli organizirano jutranje varstvo vozačev od 7.15 do 8.15. Šola ne prevzema odgovornosti za učence, ki prihajajo v šolo pred 7.15.

V času jutranjega varstva gredo učenci na zajtrk, se igrajo ali pa se pripravljajo na pouk.

Jutranje in popoldansko varstvo starejših učencev je organizirano v šolski knjižnici in prostih učilnicah. Za nadzor skrbijo knjižničarka in dežurni učitelji.

URNIK VARSTVA VOZAČEVPodaljšano bivanje

Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda je organizirano po končanem programu in traja do 16. ure.

Vsak oddelek OPB vodi učitelj, ki se povezuje z učitelji dopoldanskega programa. Delo v OPB praviloma načrtuje po sistemu 1 ura za kosilo, 1 ura za samostojno učenje, 1 ura za ustvarjalno izražanje in 1 ura za sprostitvene dejavnosti in gibanje. Učitelj, ki vodi skupino, samostojno presodi, katere vsebine bo izbral v določeni uri ali pa bo vsebine tudi združeval. Domača naloga ni obvezen segment dela v OPB, opravljajo pa obveznosti oz. se pride delu navezujejo na vsebine iz dopoldanskega šolskega dela, se seznanjajo s tehnikami učenja ter se navajajo na skupno delo in učenje. V OPB učenci deloma sledijo ciljem pouka, deloma pa zadovoljujejo druge potrebe in interese.

Za učence, ki obiskujejo OPB je priporočljivo, da imajo v šoli kosilo, za prvošolce, ki so vključeni v OPB, je kosilo obvezno. Učenci, ki obiskujejo OPB, bodo deležni še ene popoldanske malice (v času od kosila do odhoda domov), če se bodo starši tako odločili. 

Pravila in priporočila v PB
V PB se je potrebno prijaviti in dogovoriti za termin, kdaj bo učenec sam zapustil PB oz. bodo po njega prišli starši, kar je obvezno za prvošolce. Sprememba tega dogovora zahteva pisno dovoljenje starši. 

Starše prosimo, da zaradi motenja procesa pouka svoje otroke prevzamejo ob točno določenih urah s klicem na spodnjo številko.
Starši učencev 1. in 2. razreda otroke prevzamejo osebno. Ostale starše prosimo, da ob prevzemu otroka počakajo pred vhodom v šolo.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v OPB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim obvestilom staršev.

 

Dostopnost