Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Poslanstvo in vizija

 

Osnovna šola je poimenovana po slovenskemu borcu za severno mejo, domoljubu in učencu naše šole Franju Malgaju. Je šola s trdnimi temelji in kakovostno izobraževalno ponudbo.

Želimo, da je Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur šolska skupnost, ki izobraževanje in vzgojo temelji na zaupljivem, sodelovalnem in pripadnostnem odnosu med učitelji, učenci in starši. Želimo si dobrih medsebojnih odnosov vseh tvorcev vzgojno-izobraževalnega procesa. Želimo si, da bi skrbeli drug za drugega, da bi se dobro (s)poznali, si zaupali in delovali pošteno. Za to smo odgovorni in odgovornost pričakujemo tudi od drugih.

Šola bo s svojo strokovnostjo vsem učencem omogočala pridobiti izobrazbo in vzgojo za aktivno in kakovostno vključitev v nadaljnje življenje. Učencem smo dolžni omogočiti razvijanje kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti, spretnosti in kreposti, odgovornosti in etičnega ravnanja do sebe in drugih ter naravnega in družbenega okolja. V njih moramo krepiti in vzgajati čut za aktivno državljanstvo ter razvijati njihovo nacionalno samozavest, ob tem pa stalno skrbeti za zadovoljstvo, učinkovitost in strokovni razvoj zaposlenih.

Moto šole je z medsebojnim sodelovanjem, zaupanjem in pripadnostjo do vzgoje in znanja za življenje. Moto šole naj ohranja njeno močno ime v regiji. Samozavestna šola, ki učence usposablja, da postanejo zavedni državljani. Nismo samo v središču mesta, smo tudi mesto v malem. Skupnost, ki temelji na družbenih vrednotah in pripadnosti. Ne samo, da vemo, da smo, potrebno je tudi vedeti, kdo smo in kam gremo. To pa lahko poimenujemo Malgajev duh.

Malgajev duh lahko povzamemo v nekaj ključnih točkah. Te ključne točke so skupni imenovalec vizije Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur in jih je mogoče zaslediti na vseh ravneh našega delovanja. Vsi skrbimo za to, vsak na svoj način, saj si želimo, da smo:

  • enotna šola z dobrimi medsebojnimi odnosi;
  • šola, ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja interesna področja in bodo na predmetnih področjih dosegali rezultate v skladu s svojimi sposobnostmi;
  • šola, ki bo dajala učencem taka znanja, da bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki v naši državi in v državah Evropske unije,
    šola, ki bo tako usposabljala učence, da bodo znali koristno uporabiti vsa znanja in se znali uspešno prilagajati vse bolj zahtevnim nalogam življenja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji;
  • šola, ki bo zaradi aktivnih oblik in metod dela, urejenosti in tehnološke opremljenosti učencem bolj zanimiva in bodo v njo radi prihajali,
    šola, ki bo strokovno, razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju.

Naše izobraževanje in vzgoja sta sodobna, zahtevna in kakovostna ter sta v skladu z razvojem družbe. Osredotočeni smo na ustvarjanje enakih možnosti in priložnosti za vse. Učenje in vzgoja sta skupna odgovornost staršev, učencev in šole, zato je dobro in konstruktivno sodelovanje med šolo, starši in učenci ključnega pomena, da bi dobili kar najboljše iz naših otrok. A pri vzgoji naj starši ostanejo odgovorni, prvi in najpomembnejši vzgojitelji.

 

Dostopnost