OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Partnerstvo med OŠ Franja Malgaja Šentjur in OŠ Emilije Ostojić Požega

Ravnatelja obeh šol sta s tem svečanim dejanjem, kateremu je prisostvoval tudi nekdanji ravnatelj naše šole Marjan Gradišnik, obudila prijateljske vezi, ki so nas pred tremi desetletji že povezovale in niso bile nikoli pozabljene.

Učenci se bodo v okviru partnerstva med šolama dvakrat letno udeležili izmenjave med šolama in spoznavali značilnosti obeh narodov in kultur.
Poleg medsebojnega spoznavanja bodo obravnavali tudi druge vsebine kot npr. šport, učenje jezikov, gledališče, zgodovino in druge in krepili vrednote sodobne Evrope kot so znanje, mir, medsebojno povezovanje in spoštovanje med narodi in druge.

Posebej se za podporo zahvaljujemo obema Občinama na čelu z županoma, ki sta projekt obudila, ga predlagala ter tudi podprla.

 

Dostopnost