OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši,

v imenu Sveta staršev OŠ Franja Malgaja Šentjur vas obveščamo, da je Svet staršev na predlog šole v torek, 24. 5. 2022, sprejeli sklep, da na dan ekskurzije šola odpove šolsko malico za vse udeležence ekskurzije razen v primeru, ko starši malico izrecno naročijo najmanj en dan pred načrtovano ekskurzijo.

Obrazložitev:

V času šolskih ekskurzij smo lahko zagotovili le manj kakovostno predpakirano malico, npr. štručke, rogljiče, itd.
Že dlje časa opažamo, da učenci šolsko malico, ki jo prejmejo na ekskurzijah, zavračajo, saj imajo s sabo svojo prehrano iz nahrbtnika. Ker velika večina šolske malice ostane in jo moramo posledično zavreči, smo na Svet staršev podali predlog za odpoved šolske malice v času ekskurzij. Svet je predlog potrdil s sklepom. Odločitev pozdravljamo tako zaradi izrednih podražitev cene živil kot tudi zaradi samega odnosa do zavržene hrane.
V kolikor bi starši želeli, da otrok malico prejme tudi v času ekskurzije, mora malico naročiti vsaj en dan pred izvedbo ekskurzije na tel: 03 746 3 802 ali na prehrana@fmalgaja.si.

 

Lep pozdrav,

mag. Jure Radišek, ravnatelj

 

Dostopnost