OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Učbeniški sklad

Soglasje za enotni nakup učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 – obvestilo za starše

V juniju zaključimo z izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za tekoče šolsko leto. V skladu z navodili MŠŠ ter glede na potrebe uporabnikov in glede na finančne zmožnosti v juliju in avgustu izvedemo nabavo potrebnega gradiva ter izposojo kompletov uporabnikom za prihodnje šolsko leto.
Izvajanje dejavnosti učbeniškega sklada poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ter v skladu z dopolnilnimi

Šolsko leto 2022/2023

Učbeniki in DZ za razredno stopnjo – matična šola

Učbeniki in DZ za razredno stopnjo – podružnična šola

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

Učbeniki in DZ za predmetno stopnjo Učbeniki in DZ za OPP NIS

6. r

7. r

8. r

9. r

OPP tabela
Zvezki za matično šolo Zvezki za podružnično šolo
Seznam zvezkov Šentjur Seznam zvezkov Blagovna
   

 

Dostopnost