OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Učbeniški sklad

 

V juniju zaključimo z izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za tekoče šolsko leto. V skladu z navodili MŠŠ ter glede na potrebe uporabnikov in glede na finančne zmožnosti v juliju in avgustu izvedemo nabavo potrebnega gradiva ter izposojo kompletov uporabnikom za prihodnje šolsko leto.
Izvajanje dejavnosti učbeniškega sklada poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ter v skladu z dopolnilnimi

Šolsko leto 2020/2021

Učbeniki in DZ za razredno stopnjo – matična šola Učbeniki in DZ za razredno stopnjo – podružnična šola

Gradivo-1. razred

Gradivo-2. razred

Gradivo-3. razred

Gradivo-4. razred

Gradivo-5. razred

Gradivo-1. razred

Gradivo-2. razred

Gradivo-3. razred

Gradivo-4. razred

Gradivo-5. razred

Učbeniki in DZ za predmetno stopnjo Učbeniki in DZ za OPP NIS

Gradivo-6. razred

Gradivo-7. razred

Gradivo-8. razred

Gradivo-9. razred

Gradivo-OPP
Zvezki za matično šolo Zvezki za podružnično šolo
Seznam zvezkov – Šentjur Seznam zvezkov – Blagovna

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si