OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Šola v naravi

 

Šola v naravi je del programa osnovnošolskega učnega načrta. Šola jo mora med obveznim izobraževanjem ponuditi vsaj dvakrat, lahko pa jo organizira tudi večkrat. Za izvedbo mora pridobiti soglasje večine staršev. Udeležba otrok je prostovoljna. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.

Šola v naravi omogoča, da se učni proces iz šol prenese na drugo lokacijo, ki predstavlja pestro učno okolje. Učno okolje se lahko izrabi za učenje, spoznavanje, ponavljanje, poglabljanje, razširjanje znanja ali za proučevanje, odkrivanje, razvijanje raziskovalnih in življenjskih spretnosti.


Zimska šola v naravi

Zimsko šolo v naravi za učence 7. razreda bomo izvedli na smučišču Ribnica na Pohorju od 25. do 29. januarja 2020. Glavnino stroškov šole bodo krili starši, delno pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občinski proračun. Poudarek ZŠN bo na smučanju, poleg tega pa bodo učenci aktivni tudi na naravoslovnem, kulturnem in športnem področju. Seznanili se bodo s favno in floro v gorah, z okolico, nevarnostmi v hribih, opazovali nebo in se navajali na samostojnost in življenje v skupnosti. Vodja ZŠN bo učitelj športa na šoli Vlado Artnak, ki je tudi odgovoren za pripravo programa življenja in dela ZŠN.


Poletna šola v naravi

Poletno šolo v naravi za učence 5. in 6. razreda bomo organizirali takoj, ko bo to omogočeno.

Dostopnost