OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Tekmovanja v znanju

Okrožnica MIZŠ: Tekmovanja_2022-23

Učitelji šole zelo spodbujajo učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij. Dobre uvrstitve na področnem ali državnem nivoju prinašajo učencem točke za pridobitev štipendij, nekatera tekmovanja pa tudi točke za vpis v srednje šole.


TEKMOVANJE

NOSILEC

SLO – Cankarjevo priznanje

Bojana Potočnik, Simona Zorko, Duška Bele

Slovenska bralna značka

Simona Fridl, Duška Bele

MAT – Vegovo priznanje

Zdenka Frece in Hedvika Pikl

Tekmovanje iz znanja logike

Marija Kodrin

FIZ – Stefanovo priznanje

Aleksandra Romih Šmid

KEM – Preglovo priznanje

Marjeta Kišek

Tekmovanje v znanju zgodovine

Kornelija Smrečnik

Tekmovanje v znanju geografije

Nina Hriberšek

Tekmovanje iz angleškega jezika

Maja Belej, Urška Palčnik Krajcar

Tekmovanje iz nemškega jezika

Sabina Volovšek

Tekmovanje iz biologije

Barbara Oprešnik

Tekmovanje o sladkorni bolezni

Marjeta Kišek

Angleška bralna značka

Vse učiteljice angleščine

Tekmovanje v zanju astronomije za Dominkova priznanja

Aleksandra Romih Šmid

Mladi raziskovalci – različna področja

Jožica Novak, Barbara Oprešnik

Vesela šola

Marija Pezdevšek, Alenka Kalan, Hedvika Pikl

Športna tekmovanja

Nada Adžić, Vlado Artnak, Rok Novak, Uroš Cingl

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov

Melita Račečič Prevodnik

Male sive celice

Barbara Oprešnik

Bober

Marija Pezdevšek, Breda Pavlič, Alenka Gradišnik

Mehurčki

Laura Senger Jakončič, Duška Bele

Računanje je igra

Petra Artnak

Književnost na filmu 8

Simona Zorko, Katja Gajšek

Robotika

Branko Vizjak, zunanji sodelavec


 

Dostopnost