Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Predmetnik OŠ

 

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur izvaja obvezni in razširjeni program devetletne osnovne šole po predmetniku za osnovne šole.


Prvo triletje

Predmet1. razred/
ur na teden
1. razred/
ur na leto
2. razred/
ur na teden
2. razred/
ur na leto
3. razred/
ur na teden
3. razred/
ur na leto
Slovenščina621072457245
Matematika414041405175
Angleščina270270
Likovna umetnost270270270
Glasbena umetnost270270270
Spoznavanje okolja310531053105
Šport31053105270
Športni dnevi525525525
Kulturni dnevi420420420
Naravoslovni dnevi315315315
Tehniški dnevi315315315
Število predmetov677
Število ur tedensko202324
Število tednov pouka353535

Drugo triletje

Predmet4. razred/
ur na teden
4. razred/
ur na leto
5. razred/
ur na teden
5. razred/
ur na leto
6. razred/
ur na teden
6. razred/
ur na leto
Slovenščina517551755175
Matematika517541404140
Angleščina27031054140
Likovna umetnost270270135
Glasbena umetnost1,552,51,552,5135
Družba27031053105
Geografija135
Zgodovina135
Naravoslovje270
Naravoslovje in tehnika31053105
Tehnika in tehnologija270
Gospodinjstvo1351,552,5
Šport310531053105
Oddelčna skupnost0,517,50,517,50,517,5
Športni dnevi525525525
Kulturni dnevi315315315
Naravoslovni dnevi315315315
Tehniški dnevi420420420
Število predmetov8911
Število ur tedensko23,525,525,5
Število tednov pouka353535

Tretje triletje

Predmet7. razred/
ur na teden
7. razred/
ur na leto
8. razred/
ur na teden
8. razred/
ur na leto
9. razred/
ur na teden
9. razred/
ur na leto
Slovenščina41403,5122,54,5144
Matematika414041404128
Angleščina41403105396
Likovna umetnost135135132
Glasbena umetnost135135132
Geografija2701,552,5264
Zgodovina270270264
Domovinska in državljanska kultura in etika135135
Fizika270264
Kemija270264
Biologija1,552,5264
Naravoslovje3105
Tehnika in tehnologija135135
Gospodinjstvo
Šport270270264
Izbirni predmeti1/2/335/70/1051/2/335/70/1051/2/332/64/96
Oddelčna skupnost0,517,50,517,50,516
Športni dnevi525525525
Kulturni dnevi315315315
Naravoslovni dnevi315315315
Tehniški dnevi420420420
Število predmetov12/13/1414/15/1612/13/14
Število ur tedensko27/2827,5/28,527,5/28,5
Število tednov pouka35353532

Razširjeni program

Dejavnost1. r2. r3. r4. r5. r6. r7. r8. r9. r
Neobvezni izbirni predmet22/12/12/1222
Individualna in skupnska pomoč učencem (DSP/ISP)0,50,50,50,50,50,50,50,50,5
Dopolnilni/dodatni pouk111111111
Interesne dejavnosti222222222
PB/JV+++++

 

Dostopnost