Dokumenti o delovanju šole

Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019

Letno poročilo za šolsko leto 2017/2018

Vzgojni načrt šole

Pravila šolskega reda

Hišni red OŠ Franja Malgaja Šentjur

Računovodsko poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo za leto 2017

Program dela in kadrovski načrt

Finančni plan za leto 2018

 

 


PRILOGE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

Šolski koledar (izvleček)
Podrobni  šolski koledar
Generalni urnik šole
Urnik telovadnice OŠ Franja Malgaja
Urnik telovadnice POŠ Blagovna
Dnevi dejavnosti predmetna stopnja OŠ Franja Malgaja
Dnevi dejavnosti razredna stopnja OŠ Franja Malgaja
Dnevi dejavnosti POŠ Blagovna
Dnevi dejavnosti OPP
Plan knjižnice OŠ Franja Malgaja
Plan knjižnice POŠ Blagovna
Plan pedagoginje
Plan dela z nadarjenimi
Letni delovni načrt športa
Plan dežurstva učitelje PS
Plan dežurstva učiteljev RS
Program zdravstvene vzgoje
Razpored zdravstvene vzgoje
Vozni red šolskega avtobusa
Šolski okoliš in naši učenci