OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Varstvo osebnih podatkov

 

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja ter za nemoten potek dela šola obdeluje osebne podatke učencev in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu kot ga določa 95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn).

Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so zbrani osebni podatki, šola uporablja in hrani v skladu z določili ZOsn in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZOsn in za obdelavo nekaterih osebnih podatkov, za katere ZOsn to izrecno določa, pa potrebujemo vašo privolitev,zato vas prosimo, da preberete spodnje soglasje in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca, tako da pri posameznemu namenu obdelave obkrožite DA. Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov šole.


Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike
Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov

 

 

 

 

Dostopnost