OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši,

z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo kljub velikemu številu učencev uspešni pri zagotavljanju in izvajanju vseh ukrepov in priporočil za omejevanje širjenja nalezljivih bolezni. Veseli nas, da velika večina učencev nosijo zaščitne maske, da si redno umivajo roke in da pazijo na medsebojno razdaljo. Upamo, da bodo ukrepi čim bolj učinkoviti in da bo pouk potekal nemoteno. 

Prav zato spodbujamo starše, ki še imajo odklonilno mnenje do nošenja mask, da vendarle razmislijo o upoštevanju priporočil glede nošenja mask v skupnih prostorih šole. Ministrstvo nas je namreč obvestilo, da vodimo uradni zaznamek s kom je učitelj o tem govoril in ga seznanil s priporočili NIJZ, kar je za splošno ozaveščanje javnosti pomembno in ima v tem okviru vlogo tudi šola.

S spoštovanjem,

vodstvo šole

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si