OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši,

jutranje varstvo je namenjeno izključno varstvu vozačev. Ostali učenci naj v šolo prihajajo 15 minut pred začetkom pouka in naj gredo v učilnico, kjer imajo pouk 1. uro. 

Podaljšano bivanje je organizirano za vse, ki nujno potrebujejo varstvo. Do danes se je nekaj učencev že izpisalo iz podaljšanega bivanja, nekaj pa je še vedno vpisanih, a v PB ne hodijo. Starše prosimo, da tiste izpišejo (pisno obvestijo razrednika).

Zaradi lažje organizacije podaljšanega bivanja in omejevanja združevanja različnih oddelkov smo uvedli krožke, v katere so vključeni vsi učenci posameznih oddelkov, ki so vključeni tudi v PB. 

Vodstvo šole

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si