OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Vse pravočasne odjave prehrane (malica, kosilo) se pri obračunu položnic upoštevajo. Posebnost je pri subvencionirani prehrani, ki se prvi dan odjave šteje kot nepravočasna odjava, ker zanjo lahko uveljavljamo subvencijo s strani MIZŠ. Zato je na položnici tudi zabeležena kot “nepravočasna odjava”, za vse nadaljnje dni odjave pa se šteje kot pravočasna odjava.


Prosimo vas, da pravočasno odjavite prehrano, če otroka ni v šolo.

Odjava je možna le do 8. ure zjutraj za tekoči dan.

V primeru nepravočasne odjave subvencionirane prehrane se ta mora plačati.


Za dodatna pojasnila se obrnite na računovodsko službo:

03/ 746 3 802
racunovodstvo@fmalgaja.si

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si