OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Izbrana tema za šolsko leto 2019/2020 je »Moja poklicna prihodnost«. Na srečanjih bomo govorili, predstavili svoja mnenja, ideje in dileme o poklicni prihodnosti. Z izbrano tematiko se bodo učenci lahko seznanili tudi s pomočjo literature, ki bo predstavljena v šolski knjižnici in v medijih.

Svoje ideje, želje, interese, opažanja in  mnenja bodo izmenjevali v obliki razprav in delavnic v okviru razrednih ur, podaljšanega bivanja, sestankih šolske skupnosti ter srečanj otroškega parlamenta. Zasedanje šolskega otroškega parlamenta bo v mesecu marcu 2020, kjer bomo določili udeležence medobčinskega parlamenta.

Otroški parlamenti so projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije – ZPMS in delujejo na vseh ravneh od šole, preko območnih ZPMjev, mesta, regije in navsezadnje na nacionalni ravni. Podrobnosti o projektu si lahko preberete na spletni strani ZPMS: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si